Nintの最新のデータはいつですか?

1. 業種分析(Professional版)・ショップ分析・商品分析

・楽天                                 2日前のデータが反映されます。
・Yahoo!ショッピング       2日前のデータが反映されます。
・Amazon                             5日前のデータが反映されます。

2. 業種分析(Enterprise版)

・全モール            毎月10日~15日に、前月のデータが反映されます。
データ集計とメーカー名等の整理のため、上記期間での更新となります。

※Enterprise版・Professional版の確認方法についてはこちら